2017/06/04

Пэнтикостын баярын өдөр

Пэнтикостын баярын өдөр бид бүхэн Тэнгэрбурханы Хүү Христийн амласан Ариун Сүнс буун ирсэн их баярын өдрийг ёслон тэмдэглэдэг. Аврагчийнхаа үхэл ба амилалтыг харсан дагалдагч нар хамтдаа цуглан залбирах үедээ хүлээн авсан Христийн бидэнд илгээсэн Туслагч нь дагалдагчдад үйлдсэний адил бид бүхэнд итгэл бишрэлийн гэрэл сайн мэдээний тунхаглалын хүчийг өгдөг гэдэгт бид итгэн найддаг. 

Сүмийн үүсэн бий болох суурийг тавьсан энэ өдөр сүсэгтэн ахан дүү нар маань ариун Угаал үндсэн ёслолыг хүлээн авч Тэнгэрбурханы хүүхэд болж, Гэгээн Эх Мариа сүмийн гишүүд нэмэгдлээ. 


Католик Шашны сургаал хийгээд Тэнгэрбуханы Үгийг хүлээн авсан эдгээр залуучуудын итгэлийн амьдралд Тэнгэрбурханы Ариун Сүнс үргэлж хамт байн ивээл хайраа дүүргэн өгөхийг хүсье. 


2017/05/31

Мариа Эхийн шөнө

Гэгээн Эх Мариагийн сарын хамгийн сүүлийн өдөр. Мариагийн шөнө. Энэ үдэш бид Тэнгэрбурханы Эх Мариа Елизабетийн гэрт очсон айлчлалыг тунгаан Магнификат буюу Магтагтун хэмээх Мариагийн дууг сонсдог. 

Сүмийн бүхий л бүлгэм цуглан Гэгээн Эхийн хамт сарнайн эрихний залбирал үйлдэн, сүсэгтэн ахан дүүсийнхээ Мариа Эхэд зориулан бэлдсэн урлагийн үзүүлбэрүүдийг үзэн сонирхлоо.


2017/05/20

Багш нарын өдөрлөг

Монгол дахь католик Шашны сургалтын багш нарын нэгдсэн өдөрлөг Монгол дахь католик шашны 25 жилийн ойн хүрээнд 5 сарын 20ны өдөр Петр Паул Гэгээнтнүүдийн катедрал дээр зохион байгуулагдлаа. Уг үйл ажиллагаанд  өмнө болон одоо багшилж байгаа нийт 60 гаруй багш оролцсоноос Гэгээн Эх Мариа сүмээс 22 багш оролцсон юм.

Католик Шашны сургалтын багш гэсэн сайн мэдээний нэгэн дуудлагын дор цуглан сүсэгтэн ахан дүү нартаа сүсэг бишрэлийн тухай заадаг бид өнгөрсөн үеийн туршлага ба өнөөгийн байдлын тухай, ирээдүйд шийдэх асуудлыг ярилцан нэгэн өдрийн хамтдаа өнгөрүүллээ.

2017/03/26

Эвлэрэл үндсэн ёслолын тухай хичээл заалаа.Сар бүрийн сүүлийн Эзэний өдөр сүмийн бүх сүсэгтэн хамтдаа цуглан мөргөлийн дараа бясалгал залбирал үйлддэг билээ. Энэ 3-р сарын бясалгалаар фр.Томас бидэнд дөч хоногт цаг улирлын хамгийн гол сэдэв болох гэмшлийн тухай хичээл заалаа. Гэмшилтэй холбоотой сүмийн үндсэн ёслолыг Эвлэрэл сакрамэнт буюу эвлэрэл үндсэн ёслол гэдэг.

 Эвлэрэл үндсэн ёслол сүсэгтэн бидэнд хэрэгтэй байдаг гол шалтгаан бол Тэнгэрбурхан бидний гэм нүглийг уучлах улмаар Түүнээс холдон Түүнийг умартсан тэр харилцааг ахин сэргээн эвлэрүүлэхэд оршино.


Гэм нүгэл нь муу үйлдэл бөгөөд Тэнгэрбурхантай тогтоосон бидний харилцааг тасалдаг. Энэ харилцаа таслагдах үед бид муу үр жимс болох уур хилэн үл тоомсорлол зэрэг таагүй харилцааг үүсгэдэг. Улмаар бид гуйхад, ярилцахад, хамт байхад эвгүй болдог. Энэ эвгүй таагүй байдлыг хэрхэн зогсоох вэ? Яаж үгүй болгох вэ?

Хариулт нь ЭВЛЭРЭЛ юм.  Эвлэрэл биднийг Тэнгэрбурхантай төдийгүй хайртай хүмүүс, гэр бүл найз нөхөд болон хөршүүдтэй тогтооосон харилцааг сэргээн өгдөг.
Үүний тулд өөрийн гэм нүгэл, буруу үйлдлийг гэмшин ахин үйлдэхгүй гэх шийдэл ухамсар хэрэгтэй. Үүнд тандТэнгэрбурханы өмнө зогсон үйлдэх эвлэрэл үндсэн ёслол туслах юм.

Итгэгч та хэрвээ эвлэрэл үндсэн ёслолд орж амжаагүй бол Амилалтын баярын өмнө заавал ороорой.


2017/03/17

Санваартны сургууль дахь баярт өдөр

Ламын сургуулийн оюутан. Гэгээн Эх Мариа сүмийн итгэгч хэн бүхэн ламын сургуулийн оюутан гэгч хэн болохыг мэднэ. Санваартны сургуульд сурдаг сахил хүртэхээр бэлтгэх урт аян замыг туулан буй Эзэний дуудлагатай хүнийг бид "Ламын сургуулийн оюутан" гэдэг. Жил бүр тодорхой хугацаагаар итгэгчдийн хамт дадлагын хугацаагаа өнгөрүүлдэг тул дурсамжтай мөчүүд хадгалагдан үлддэг. 


Бидний сайн таних фадэр Б.Энх Иосеф-ийн төгссөн Дэжон дахь уг сургуульд одоо Ц.Санжаажав Петр үргэлжлүүлэн суралцаж байгаа бол энэ жил Оюунболд Бенжамин элсэн орлоо. Сургуулийн нээлтийн баярт өдөр бүхий л Шашны хүрээнээс өөрийн суралцагч нартаа баяр хүргэхээр цугладаг. Энэ өдөр манай Гэгээн Эх Мариа сүмийн ахлах фадэр Франциско Хо болон солонгост байгаа монгол итгэгч нар нээлтийн ёслолд оролцлоо. 
Солонгос руу сурахаар явахын өмнө уг 2 оюутан маань итгэгч ахан дүүс нартаа хандан: -Тэнгэрбурханы дуудлагын дагуу амьдрах хүсэлтэй байна. Үүнд итгэгч ахан дүүс та бүхний залбирал их чухал хэмээсэн. Тиймээс бид бүхэн үргэлж Эзэний дотор нэг тул Эзэнд хандах залбирал дотор үргэлж бие биенийхээ төлөө залбирах нь чухал юм. 

"Ургац арвин ч ажилчид цөөн байна. Тиймээс ургацдаа ажилчид явуулахыг ургацын Эзэнээс гуйцгаа." Матай 9,37


2017/03/05

Санваартан Бернард манай сүмд анхны мөргөлөө өргөлөө.

CICM бүлгэмийн санваартан Бернард 2 сарын 19-нд Сахил санваарын хэргэм хүртсэн ба энхүү санваарын хэргэм хүртэх ёслол Петр Паул гэгээнтнүүдийн сүм дээр ёслол төгөлдөр болж өнгөрсөн юм.

Эзэний сайн мэдээ дэлгэрүүлэх ажил үүрэгт өөрийн амь амьдрал өргөдөг санваартан нь Эзэний хоньчны ёсоор Шашны сүсэгтнүүдийг халамжлах үүрэгтэй билээ.

Эзэнд дахин тариаланч илгээсэнд талархан Монгол дахь бүх католик сүмээр яван бүх католик сүсэгтнүүдийн хамт миса мөргөл өргөдөг уламжлалтай.

Энэ удаа манай Гэгээн эх Мариа сүмд айлчлан ирж итгэгч нарын хамт анхны миса мөргөлийг өргөлөө. Тэрээр санваартан тул миса мөргөл болон бусад зүйлээр дуртайяа туслахаа амласан юм. Бид бүхэн шинэ санваартандаа баяр хүргэхийн хамт түүний адислалыг хүлээн авсан билээ.

2017/02/19

Хэвийн боов адислах ёслол боллоо.


Сар шинэ ойртон айл гэр идээ цайгаа бэлдэж байгаа энэ үед манай Гэгээн Эх Мариа сүм уламжлал ёсоор хэвийн боов хийж итгэгч ахан дүүс нар худалдан авлаа. Тавгийн идээнд зориулсан уг хэвийн боовыг адислах ёслол 2 сарын 19ны өдрийн Миса мөргөлийн үеэр болж өнгөрлөө.

Сүсэгтэн бид өөрсдийгөө ах дүүс хайртай гэр бүлээ Тэнгэрбурханд даатгадгийн адил тавгийн идээ, хоол хүнсээ зооглохын өмнө талархлын залбирлыг өргөдөг билээ. Онцгой баярын гол чимэг болсон хэвийн боовыг Тэнгэрбурханаас адислан өгөхийг хүсч улмаар сар шинийн баярын өдрүүдийн бэлтгэл ажлаа эхэллээ.

Мөн сүмийнхээ ахмад итгэгч болон итгэгч бус айл өрхөд тавгийн идээ бэлтгэх хэвийн боовыг бэлэг болгон өгсөн юм.